Light Financials
NUOSEKLUS VEIKLOS AUDITAS


Pagrindiniai tikslai atliekant veiklos auditą – įvertinti įmonėje esančių išteklių efektyvų ir rezultatyvų panaudojimą. Viena iš apibendrinamųjų veiklos audito dalių – išvada, kurioje pateikiamos tiek teigiamos, tiek turinčios trūkumų įmonės veiklos sritys. Kita – konkretūs pasiūlymai ir rekomendacijos, kuriomis vadovaujantis įmonė galėtų pasiekti veiklos efektyvumo, stabilumo ir išskirtinumo tarp kitų rinkos dalyvių. 

Veiklos audito metu vertinama įmonės:

 • Finansinė būklė
 • Veiklos vykdymas pagal pasitvirtintą biudžetą
 • Kuriamo produkto savikainos skaičiavimo metodika
 • Veiklos strategija ir jos įgyvendinimas
 • Organizacinė valdymo struktūra
 • Darbuotojų pareigybės ir jų pasiskirstymas įmonėje
 • IT infrastruktūra ir programinė įranga
 • Kuriamo produkto kainodara
 • Tiekėjų ir pirkėjų komercinės sąlygos
 • Turima rinkos analizė
 • Marketingas
 •  

Atlikę auditą, pateikę išvadas ir pasiūlymus, mes ir toliau liksime partneriais. Lydėsime ir padėsime Jums visuose pasiūlymų įgyvendinimo etapuose. 

Audito tikroji prasmė – nuoširdžiai ir paprastai pažiūrėti į esamą situaciją bei nuosekliai tęsti pateiktų pasiūlymų įgyvendinimą.


Veiklos audito dalys
Finansinės būklės auditas
Strategijos auditasOrganizacinės valdymo struktūros
auditas
Personalo auditas
IT infrastruktūros auditas
Komercinės veiklos auditas