PROJEKTŲ VALDYMAS

Projektas – tai yra procesas, turintis  pradžią ir pabaigą, kurio tikslas yra sukurti unikalų produktą, paslaugą ar rezultatą. Projektas yra išskirtinis tuo, kad  tai nėra įprasta operacija, o konkretus operacijų rinkinys, skirtas pasiekti konkrečiam tikslui. 

Projektų valdymas tai žinių, gebėjimų, priemonių ir metodų taikymas projekto veikloms vykdyti ir numatytiems projekto tikslams pasiekti.

Projektų vadovas Light Financials. Esame skirtingų sričių profesionalų komanda, kuri dirba organizuotai, motyvuotai ir orientuotai į tikslus.
Suprantame projektų kompleksiškumą ir strateginį vaidmenį versle. Kiekvienas naujas projektas mums – žingsnis į priekį, o partneriui – naujos galimybės.

Verslo idėjos įgyvendinimas

Verslo plano, finansinio modelio parengimas ir verslo projekto įgyvendinimas


Plėtros įgyvendinimas

Naujos technologijos projektavimas ir įdiegimas, naujo padalinio suformavimas ir paleidimas, naujos infrastruktūros projektavimas ir statyba, naujo produkto sukūrimas ir įvedimas į rinką

 


Veiklos optimizavimas

Veiklos analizė, esamų procesų žemėlapio sudarymas ir jų optimizavimas. Užduočių ir valdymo sistemų diegimas

 

Projektų valdymo procesai


1.
Iniciatyva


2.
Planavimas


3.
Vykdymas


4.
Stebėjimas


5.
Pabaiga


6.
Įvertinimas

Projektų valdymo įrankiai


Turite verslo idėją?

Ieškote partnerių projekto vystymui?