Light Financials
NUOSEKLUS VEIKLOS AUDITAS


Pagrindiniai tikslai atliekant veiklos auditą – įvertinti įmonėje esančių išteklių efektyvų ir rezultatyvų panaudojimą. Viena iš apibendrinamųjų veiklos audito dalių – išvada, kurioje pateikiamos tiek teigiamos, tiek turinčios trūkumų įmonės veiklos sritys. Kita – konkretūs pasiūlymai ir rekomendacijos, kuriomis vadovaujantis įmonė galėtų pasiekti veiklos efektyvumo, stabilumo ir išskirtinumo tarp kitų rinkos dalyvių. 

Veiklos audito metu vertinama įmonės:

  • Finansinė būklė
  • Veiklos vykdymas pagal pasitvirtintą biudžetą
  • Kuriamo produkto savikainos skaičiavimo metodika
  • Veiklos strategija ir jos įgyvendinimas
  • Organizacinė valdymo struktūra
  • Darbuotojų pareigybės ir jų pasiskirstymas įmonėje
  • IT infrastruktūra ir programinė įranga
  • Kuriamo produkto kainodara
  • Tiekėjų ir pirkėjų komercinės sąlygos
  • Turima rinkos analizė
  • Marketingas
  •  

Atlikę auditą, pateikę išvadas ir pasiūlymus, mes ir toliau liksime partneriais. Lydėsime ir padėsime Jums visuose pasiūlymų įgyvendinimo etapuose. 

Audito tikroji prasmė – nuoširdžiai ir paprastai pažiūrėti į esamą situaciją bei nuosekliai tęsti pateiktų pasiūlymų įgyvendinimą.


Veiklos audito dalys
Finansinės būklės auditas
Strategijos auditasOrganizacinės valdymo struktūros
auditas
Personalo auditas
IT infrastruktūros auditas
Komercinės veiklos auditas